– na podstawie ksiąg i rejestrów wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
– uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych
– badanie sprawozdań finansowych (przeprowadzenie badania przez uprawnionych do weryfikacji bilansów biegłych rewidentów)
– rozliczanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
– sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, PFRON,
– sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
– rozliczenia podatkowe roczne,
– rozliczenia dochodów zagranicznych
– usługi doradztwa podatkowego
– raporting księgowy
– wsparcie merytoryczne oraz niezbędna pomoc w przypadku kontroli podatkowych
– reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach i instytucjach w zakresie naszego umocowania,
– przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Statystycznym,
– udzielanie Naszym podatnikom bez ograniczeń wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych i prawnych.