– opinie i ekspertyzy prawne
– analizy ekonomiczno – finansowe
– rejestracja firm, wybór formy prawnej, formy opodatkowania
– zgłoszenia rejestracyjne NIP oraz VAT
– wnioski o refundację z PFRON
– pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
– pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
– przygotowywanie projektów umów w zakresie prawa cywilnego
– sporządzaniae analiz finansowych i marketingowych oraz biznesplanów,
– opracowywanie wniosków kredytowych i leasingowych wraz z niezbędnymi załącznikami,
– sporządzanie i redagowanie pism, wniosków i odwołań.

– pomoc w uzyskaniu funduszy unijnych (wypełnianie wniosków o dotacje unijne).