OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ROZLICZENIA Z ZUS

– sporządzanie listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki itp.),
– przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie ELEKTRONICZNEJ,
– prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
– obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych
– sporządzanie wniosków i rozliczeń refundacji kosztów zatrudnionych pracowników młodocianych
– doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
– przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
– zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno- prawnych
– wyprowadzanie zaległości
– przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)

– sporządzanie sprawozdań statystycznych